Geregistreerde koppeling

De software van AFAS kan op vele manieren gekoppeld worden aan allerlei andere software-oplossingen. Deze hoge mate van connectiviteit geeft de klanten van AFAS heel veel mogelijkheden. Koppeling(en) zijn aanvullend op de software van AFAS en zorgen voor een mooie oplossing. Belangrijk hierin is dat de klanten van AFAS maximale ondersteuning, zekerheid en veiligheid hebben. Als jouw organisatie een geregistreerde koppeling heeft, is het van belang dat deze veilig is en dat klanten erop kunnen rekenen dat deze het blijft doen ook als er nieuwe versies of updates worden uitgevoerd. Voor AFAS is de veiligheid van klantdata het meest belangrijk. Voor de geregistreerde is het vereist om aan te tonen dat deze veilig is conform de voorwaarden. AFAS biedt hierin de mogelijkheid om via een security scan dit (betaald) te laten ontzorgen. Tevens heeft AFAS een team, de System Integrators, beschikbaar om gezamenlijk de koppeling op te zetten, te testen en onderhoud op te plegen. In de meeste gevallen wordt een organisatie die een geregistreerde koppeling aanbiedt door AFAS-klanten ingehuurd om hen te helpen voor beheerwerkzaamheden of optimalisatiewerkzaamheden van de koppeling. Om ervoor te zorgen dat de organisatie altijd toegang heeft tot alle kennis en vaardigheden hebben we meerdere cursussen tot onze beschikking. De basis voor succesvolle dienstverlening bij de klanten van AFAS. 

Samenwerking en verwachtingen

Als leverancier van een geregistreerde koppeling draag je samen met AFAS zorg voor een goede werking van de koppeling wat ervoor zorgt dat de klant altijd ontzorgd is. Om de kwaliteit van de koppeling te waarborgen zijn de onderstaande zaken onderdeel van het programma en dit mag je verwachten van AFAS:

 • Vanuit AFAS wordt er altijd gewerkt aan een goede samenwerking welke jaarlijks kan worden herzien, uitgebreid of beëindigt. 
 • AFAS zorgt voor een partnerportaal waar alle afspraken, vragen en overige informatie terug te vinden is.
 • AFAS organiseert specifieke en algemene evenementen met als doel elkaar beter te leren kennen en om de verbinding en samenwerking tussen partners te faciliteren. 
 • Als geregistreerde koppeling krijg je een vermelding op de AFAS partnerwebsite en het AFAS Help Center, zodat de organisatie makkelijk vindbaar is op de toegevoegde waarde binnen het netwerk.
 • De ondersteuning van de System Integrators, een team dat gespecialiseerd is in het opzetten van koppelingen.
 • Gratis cursus ‘Connectoren’ waar alle informatie te vinden is over het koppelen met de software van AFAS. 
 • AFAS licentie inclusief demo omgeving: ERP1. 
 • Een korting van 20% op het AFAS Succesbeheer Traineeship voor het opleiden van een beheerder.
 • Opdoen van kennis en kunde van de AFAS Connector door de programmeurs van de koppeling(en).

Vanuit AFAS hebben wij ook verwachtingen voor de geregistreerde koppeling. 

 • Periodieke certificatie door CompuTest of een vergelijkbare organisatie om hiermee de veiligheid van de oplossing richting de AFAS-klanten te garanderen. Met Computest heeft AFAS afgesproken dat er alleen een terugkoppeling wordt gegeven in kleurcodes om aan te geven wat het resultaat is van de Quickscan. Het volledige rapport met aanbevelingen is voor jou. De kleurcodes die zijn gedefinieerd zijn de volgende: 
  Rood: Het niveau van security-volwassenheid is laag, en de kans is aanzienlijk dat dit tot grote risico’s voor gemeenschappelijke klanten leidt. Er wordt een nieuwe Security Quickscan ingepland na 6 maanden.
  Oranje: Er zijn securitymaatregelen genomen, maar het niveau van volwassenheid is nog niet hoog. Er is actie nodig en er wordt na één jaar een nieuwe afspraak ingepland.
  Groen: Het niveau van volwassenheid is hoog. Er wordt na drie jaar een vervolgafspraak gemaakt.
 • Bij het ontbreken van de periodieke certificatie wordt de vermelding op de AFAS partnerwebsite en het AFAS help center verwijdert. Daarnaast wordt het abonnement voor de gecertificeerde koppeling opgezegd. De opzegtermijn voor AFAS bedraagt 12 maanden. Meer informatie hierover is te vinden in de Service Level Agreement van AFAS Software. 
 • Het naleven van de gedragscode.
 • Proactief contact richting AFAS indien een klant een uitdaging heeft of verminderd tevreden is met de software van AFAS. 

Beëindiging 

De overeenkomst t.b.v. een geregistreerde koppeling kan met dezelfde termijn als een normale overeenkomst opgezegd worden. AFAS behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct (met een gedegen onderbouwing) te beëindigen. Hierbij kun je denken aan:

 • Niet betalen van de facturen.
 • Niet naleven van de gedragscode.
 • Het ontbreken van de periodieke certificatie door CompuTest of een vergelijkbare organisatie.