Zelfstandige expert

De zelfstandige expert is een persoon binnen een organisatie welke structureel en als hoofdactiviteit met de software van AFAS werkt. De zelfstandige expert is in de meeste gevallen ondernemer zonder dat er personeel in dienst is. Het partnerprogramma van AFAS zorgt ervoor dat de Expert zichzelf goed zichtbaar kan maken voor bestaande AFAS-klanten. Dit onder andere via de AFAS partner website, vele evenementen en natuurlijk alle vormen van opleiding waar in contact getreden kan worden met AFAS klanten. In de meeste gevallen worden experts ingehuurd door AFAS-klanten om hen te helpen voor beheerwerkzaamheden of optimalisatie. Om ervoor te zorgen dat de expert altijd toegang heeft tot alle kennis, vaardigheden en visie heeft AFAS een jaarlijks gecertificeerd programma. De basis voor succesvolle dienstverlening bij de klanten van AFAS.

Samenwerking en verwachtingen

Voor een kwalitatief hoog expertnetwerk is het belangrijk om aan te geven wat er verwacht wordt van de samenwerking en welke voordelen er te behalen zijn. De onderstaande zaken mag je verwachten van AFAS. 

 • Vanuit AFAS wordt er altijd gewerkt aan een goede samenwerking welke jaarlijks kan worden herzien, uitgebreid of beëindigt. 
 • Een partnerportaal waar alle afspraken, vragen en overige informatie terug te vinden is.
 • Specifieke en algemene evenementen met als doel elkaar beter te leren kennen en om de verbinding en samenwerking tussen partners te faciliteren. 
 • Vermelding op de AFAS partnerwebsite zodat de expert makkelijk vindbaar is. 
 • Gratis open inschrijving cursussen.
 • AFAS licentie, ERP 1, voor de administratie van de eigen onderneming inclusief demo omgeving.
 • Een korting van 20% op het AFAS Succesbeheer Traineeship. 

Vanuit AFAS hebben wij ook verwachtingen voor de AFAS Expert. 

 • Jaarlijks de AFAS Kennistoets met een voldoende afronden.
 • Proactief contact richting AFAS indien een klant een uitdaging heeft of verminderd tevreden is met de software van AFAS. 
 • Je hebt focus en specialisatie in een branche of op een marktsegment en natuurlijk op AFAS.
 • Je biedt een dienst die meerwaarde biedt voor AFAS klanten en complementair is aan de diensten die AFAS levert.
 • Je bent minimaal 3 dagen per week werkzaam met de software van AFAS bij klanten. 
 • De gedragscode na te leven.

Beëindiging 

De expertovereenkomst kan met dezelfde termijn als een normale overeenkomst opgezegd worden. AFAS behoudt zich het recht voor om de expertovereenkomst per direct (met een gedegen onderbouwing) te beëindigen. Hierbij kan je o.a. denken aan: 

 • Kennistoets niet volgen of succesvol afronden.
 • Niet betalen van de facturen.
 • Het niet naleven van de gedragscode.