Expert

Het AFAS Expertnetwerk is een kwalitatief netwerk van personen en bedrijven die met gedegen kennis van de organisatie AFAS en het product Profit aanvullende activiteiten leveren aan AFAS klanten. We vinden een kwalitatieve samenwerking gebaseerd op inhoud, kennis, visie, houding en gedrag van groot belang.

Samenwerking

Voor een kwalitatief hoog expertnetwerk is het belangrijk om aan te geven wat er verwacht wordt van de samenwerking en welke voordelen er te behalen zijn. Er zal een jaarlijkse check plaatsvinden om de kwaliteit van het netwerk te behouden. Hierin zullen de volgende punten naar voren komen: 

 • Je bent minimaal 3 dagen per week werkzaam met de software van AFAS bij klanten.
 • Je zorgt voor aanbevelingen bij jouw profiel op de website.
 • Je hebt aantoonbaar 2 jaar ervaring met en up-to-date kennis van de software van AFAS.
 • Je hebt focus en specialisatie in een branche of op een marktsegment.
 • Je organisatie heeft de focus op AFAS.
 • Je biedt een dienst die meerwaarde biedt voor AFAS klanten en complementair is aan de diensten die AFAS levert .
 • Je rondt AFAS cursussen af met een voldoende als resultaat.
 • Je bent betrokken bij evenementen (zoals de AFAS Open, inspraaksessies, en partnerevenementen).
 • Je bent bij de jaarlijkse AFAS Expertdag. 

In elk geval is het verplicht: 

 • Om de AFAS Kennistoets met een voldoende af te ronden.
 • Mee te werken aan de certificeringscheck.
 • De gedragscode na te leven.

Voordelen

We werken graag samen aan een mooie gezamenlijke toekomst. Hiervoor bieden we een aantal voordelen om als AFAS Expert je dienstverlening te optimaliseren:

 • Opleidingen & seminars.
 • Vermelding op de partnersite.
 • Een AFAS Online licentie.
 • Een ERP licentie te gebruiken voor eigen administratie.

Beëindiging 

De expertovereenkomst kan met dezelfde termijn als een normale overeenkomst opgezegd worden. AFAS behoudt zich het recht voor om de expertovereenkomst per direct (met een gedegen onderbouwing) te beëindigen. Hierbij kan je o.a. denken aan: 

 • Kennistoets niet volgen of succesvol afronden.
 • Niet betalen van de facturen.
 • Het niet naleven van de gedragscode.