Productpartner

Binnen het AFAS Productpartnerprogramma participeren leveranciers van specialistische deeloplossingen o.b.v. hun geregistreerde koppeling(en). De leveranciers van de koppelingen zijn met AFAS een technische samenwerking aangegaan en hebben hiermee afspraken gemaakt over het toekomstige beheer van de koppeling en de verantwoordelijkheden die hierbij horen.

Samenwerking

AFAS heeft een aantal Productpartners. Dit zijn partners waarmee koppelingen zijn en extra activiteiten mee worden gedaan. Productpartners worden door AFAS gekozen, aanmelden hiervoor is niet mogelijk. Om een goede samenwerking aan te gaan is het goed om aan te geven wat er verwacht wordt.

 • Optimale kennis van Profit en koppeling.
 • Aanwezig bij AFAS evenementen zoals de Fasttrack.
 • Jaarlijks voortgangsoverleg met  product development.
 • Klant staat altijd centraal.

Voordelen

We werken graag samen aan een mooie gezamenlijke toekomst! Hiervoor bieden we een aantal voordelen waar je als Productpartner gebruik van kan maken:

 • Vast aanspreekpunt binnen Productmanagement.
 • Vermelding partnerwebsite.
 • Gratis opleidingen volgen.
 • Fasttrack.
 • Productmanagers AFAS Accept.
 • Geautomatiseerd testen van koppeling + AFAS omgeving.
 • Optie tot preferent product.

Extra mogelijkheden: 

 • AFAS Skills door trainer John van der Zijden;
 • Marketing & Sales propositie.

Beëindiging 

De Partnerovereenkomst kan met dezelfde termijn als een normale overeenkomst opgezegd worden. AFAS behoudt zich het recht voor de Partnerovereenkomst per direct (met een gedegen onderbouwing) te beëindigen of om te zetten naar enkel een geregistreerde koppeling.