Thorax koppelt je ECD aan AFAS

  •  Gecertificeerde koppeling
Stop dubbele registratie. Cliënten in je ECD, financiën in AFAS. Medewerkers in beide, gekoppeld!

Categorie

CRM & Dossier

Productinformatie

Ga naar www.thorax.nl

Thorax informatieprojecten & advies BV (verder: Thorax) is gevestigd te Amersfoort. In het verbinden van IT met het sociaal domein ligt onze kracht. Al ruim 25 jaar ligt onze toegevoegde waarde in een heldere analyse gekoppeld aan een deskundig en onafhankelijk advies dat aansluit op de organisatie van de opdrachtgever, de professionals en hun cliënten. Thorax werkt ten behoeve van gegevensuitwisseling samen met diverse leveranciers rondom koppelingen met registratiesystemen en applicaties. Thorax heeft in het verleden reeds diverse koppelingen gerealiseerd. De kennis die we in deze projecten hebben opgedaan, zetten we ook bij advies- en begeleidingstrajecten in.

Thorax koppelt ECD hulpverlener aan AFAS

Onze koppeling met AFAS biedt het voordeel dat er geen dubbele registratie meer nodig is. Bijvoorbeeld rondom woningaanvraag en -plaatsing: er ontstaat een duidelijker onderscheid tussen administratie in het ECD, zoals Myneva (“cliënt”) en AFAS (“woning”), maar door de koppeling zijn de systemen wel met elkaar verbonden. Dit zal ook verhelpen dat er gegevens vervuild raken, door te voorkomen dat een gegeven in het ene systeem een andere waarde heeft dan in het andere systeem: doordat de betreffende gegevens 'gesynchroniseerd' zijn, verbetert de kwaliteit van de data.

Medewerkerskoppeling AFAS > myneva

Met de koppeling van AFAS naar myneva zijn relevante medewerkergegevens uit AFAS altijd up-to-date beschikbaar in je ECD. Gegevens in AFAS zijn hierbij de bron. De koppeling maakt het mogelijk om automatisch medewerkeraccounts vanuit AFAS in myneva toe te voegen, aan te passen en op inactief te zetten. Ook gebruiksrechten kunnen met de koppeling geautomatiseerd worden ingesteld. Het handmatig en dubbel invoeren van medewerkers vanuit AFAS in je ECD, zoals dat nu vaak het geval is, behoort daarmee voorgoed tot het verleden.

Video