KidsKonnect

  •  Gecertificeerde koppeling
KidsKonnect levert complete software-oplossingen voor de Kinderopvang

Categorie

HRM/Payroll

Productinformatie

Ga naar www.kidskonnect.nl

KidsKonnect levert ERP software voor de kinderopvang! Zowel AFAS Profit Financieel als AFAS Profit HRM kunnen naadloos gekoppeld worden.

De koppeling van KidsKonnect met AFAS Profit zorgt er voor dat financiële gegevens in KidsKonnect en AFAS Profit automatisch worden gesynchroniseerd. U hoeft dus niet met behulp van import- en exportbestanden de data in beide pakketten met elkaar in overeenstemming te brengen. Zodra in KidsKonnect een factuur wordt bevestigd worden de gegevens via de KidsKonnect-connector direct weggeschreven in AFAS Profit. En ook alle wijzigingen in openstaande saldi als gevolg van het in KidsKonnect uitgevoerde debiteurenbeheer worden automatisch bijgewerkt in AFAS Profit. Voert u het debiteurenbeheer in AFAS, dan worden alle openstaande factuursaldi in KidsKonnect bijgewerkt.

De koppeling kan ook gebruikt worden om te synchroniseren met AFAS Profit HRM. Synchronisatie houdt in dat personeelsleden uit AFAS die nog niet bekend zijn in KidsKonnect worden geïmporteerd in KidsKonnect, inclusief hun personeelsgegevens. Het gaat daarbij om de persoonsgegevens zoals NAW-gegevens en de gegevens betreffende de arbeidscontracten. Als een personeelslid al bekend is in KidsKonnect, dan worden alleen de ontbrekende gegevens toegevoegd. Naast de personeelsgegevens worden ook de functies (de posities binnen een bedrijf) gesynchroniseerd. Ook is het mogelijk om de loonmutaties via de koppeling rechtstreeks weg te schrijven in AFAS Profit HRM. Het synchronisatieproces dient te worden herhaald zodra er in AFAS relevante wijzigingen zijn doorgevoerd