ATPS Tijdregistratie

  •  Gecertificeerde koppeling
De software sluit naadloos aan op het Profit HRM- en Payroll

Categorie

HRM/Payroll

Productinformatie

Ga naar www.atps.nl

ATPS Tijdregistratie bewijst zich al jarenlang, elke dag registreren vele duizenden mensen hun werktijden met ATPS. Het is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie gecombineerd met toegangscontrole, personeelsplanning en bezoekersregistratie. De krachtige rekenmodule zorgt voor een feilloze verwerking van uw cao- en bedrijfsreglementen. Uiteraard gekoppeld via de gecertificeerde koppeling met AFAS Profit (Online).

De integratie tussen ATPS software en uw AFAS Profit omgeving voor HRM /Payroll zorgt ervoor dat veel onnodige handmatige vastlegging van gegevens tot het verleden gaat behoren. Zo gebruikt ATPS de connector mogelijkheden van AFAS Profit om vanuit HRM op een simpele, maar doeltreffende wijze gegevens over te nemen vanuit AFAS Profit. Hierbij valt te denken aan stamgegevens en vrije inrichting van medewerkers, verzuimmeldingen inclusief de re-integratie boekingen, maar ook kunnen de geplande afwezigheden eenvoudig worden overgenomen vanuit AFAS Profit. Vervolgens heeft u met ATPS software een zeer gebruiksvriendelijke oplossing beschikbaar voor het plannen van uw personeel, toegangscontrole in te richten en werktijden vast te leggen. De hieruit voortvloeiende variabele loonmutaties worden dan weer digitaal aangeboden aan AFAS Profit Payroll. Hierdoor vermindert u de foutkans doordat gegevens niet handmatig hoeven worden overgenomen, hetgeen de betrouwbaarheid en efficiency van uw totale verloningsproces ten goede komt.Bovendien kan ATPS ook integreren met de systemen van uitzendorganisaties; correcte uitbetaling en facturering gegarandeerd!

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.atps.nl of kunt u de webinar op bekijken, die tijdens de AFAS Open 2020 door ons werd opgenomen.

Media

Video